จุดเด่นกระเบื้องคอตโต้

จุดเด่นกระเบื้องคอตโต้

ใส่ใจกับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จนได้มาซึ่งเครื่องหมายรับรองการผลิตที่แสดง ถึงการลดการปลดปล่อย CO2 สู่บรรยากาศ ทั้งการผลิตกระเบื้อง สุขภัณฑ์ และก๊อกน้ำของ COTTO เป็นรายแรกของประเทศ รวมทั้งก๊อกน้ำ COTTO ทุกรุ่น ยังผ่านมาตรฐาน มอก. ที่มีการควบคุมโลหะหนักและสารปนเปื้อนใน ระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเป็นรายแรกของประเทศไทยอีกด้วย

จุดเด่นกระเบื้องคอตโต้

COTTO นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น การพัฒนาสินค้าภายใต้ ECO COTTO ผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิต หรือการใช้งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และที่โดดเด่น คือสินค้าที่ได้รับการ รับรองโดยฉลาก SCG eco value โดยเอสซีจี ถือเป็นบริษัทไทยรายแรกที่ ออกฉลากรับรองผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินค้าหรือ บริการที่สามารถใช้ฉลาก SCG eco value ได้ จะต้องผลิตจากกระบวน การพิเศษที่ต่างจากกระบวนการปกติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ที่สุด และดีกว่าสินค้าทั่วไป โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 14021 ทั้งยัง ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองและรับรองจากคณะกรรมการของเอสซีจี วันนี้ เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอจุดยืนของแบรนด์ COTTO ในการเป็น The Responsible Trendsetter ในวงการกระเบื้องและสุขภัณฑ์ระดับโลก เพื่อ บรรลุความต้องการสูงสุด คือการเป็นแบรนด์ที่ถึงพร้อมในด้านความชื่น ชอบ และความพึงพอใจจากลูกค้าเสมอ COTTO นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น การพัฒนาสินค้าภายใต้ ECO COTTO ผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิต หรือการใช้งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และที่โดดเด่น คือสินค้าที่ได้รับการ รับรองโดยฉลาก SCG eco value โดยเอสซีจี ถือเป็นบริษัทไทยรายแรกที่ ออกฉลากรับรองผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินค้าหรือ บริการที่สามารถใช้ฉลาก SCG eco value ได้ จะต้องผลิตจากกระบวนการ พิเศษที่ต่างจากกระบวนการปกติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และดีกว่าสินค้าทั่วไป โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 14021 ทั้งยังต้องผ่าน การพิจารณากลั่นกรองและรับรองจากคณะกรรมการของเอสซีจี